Vodilni poslovni in motivAkcijski

trener, predavatelj in svetovalec v Evropi - za resno pomoč pri doseganju vaših osebnih in poslovnih ciljev

 
 
 

080 32 30

 
 
 

Košarica

 
 

Odgovor na članek: Kaj se dogaja s Smiljanom Morijem? Bivši zaposleni imajo hude očitke.

Odgovor na članek: Kaj se dogaja s Smiljanom Morijem? Bivši zaposleni imajo hude očitke.

Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji
Likozarjeva 14
1000 Ljubljana 

Delo, časopisno založniško podjetje, d.o.o.
Slovenske novice
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana

ZADEVA: Zahteva za popravek in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev po 26. in 27. členu Zakona o medijih (ZMed)

Spoštovani,

pišemo vam po pooblastilu Agencije Mori in Smiljana Morija. Na spletnem naslovu vašega medija http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kaj-se-dogaja-s-smiljanom-morijem-bivsi-zaposleni-imajo-hude-ocitke ste 11.10.2017 objavili članek z naslovom Kaj se dogaja s Smiljanom Morijem? Bivši zaposleni imajo hude očitke. V njem ste zapisali, da Smiljan Mori s pomočjo svojih metod ustvarja uspešne podjetnike in celo milijonarje, kot trdi sam, dobro služi tudi kot posrednik za sklepanje zavarovalnih polic, da se je Agencija Mori znašla pod plazom očitkov nekdanjih zaposlenih, ki pričajo o grožnjah, sistemskih nepravilnostih in prevarah. Nadalje ste v vašem članku povzeli POP TV in zapisali, da nekdanji zaposleni trdijo, da v agenciji ni poštenja in čuta za ljudi, temveč gre zgolj za gonjo za denarjem, da so agenti prepuščeni sami sebi, da obračunov za opravljeno delo ena delavka ni dobila več mesecev, da ji je naša stranka domnevni dolg poravnala šele po posredovanju odvetnice. Avtor članka nadalje navaja, da se v Agenciji Mori posel odvija na podlagi piramidnih shem, v katerih je moral začetnik svojo provizijo razdeliti tistim, ki so bili v sistemu nad njim. Če je želel zaslužiti, je moral novačiti druge ljudi, novinar je dodal še, da agenti delajo brez licenc. V članku novinar omenja še en primer, ko je nekdanja zaposlena trdila, da je kljub veljavni polici ob poplavah ostala brez vsega in da ji je Agencija Mori ponudila zgolj nizko odškodnino, članek pa zaključi z izjavo enega od zavarovancev, ki je opozoril, da naj bi agentka Agencije Mori hotela priti k njemu na dom, češ da so jo pooblastili, naj preveri pogodbe, ker da so v njej napake. Ko je zavarovanec to preveril pri svoji zavarovalnici, o kakšnem pooblastilu niso vedeli nič. Nekdanji zaposleni je o tem povedal, da dobijo seznam strank, ki jih morajo obiskati z namenom storniranja ali dokapitalizacije zavarovalnih polic, ob sklenitvi nove police pa tako stranko načrtno oškodujejo in zavajajo, saj da mora stranka v takem primeru ponovno plačati stroške, novi pogoji pa so lahko veliko slabši od prejšnjih. 

V članku ste zapisali več neresnic, ki našima strankama grobo posegajo v osebnostne pravice in jima že povzročajo tako materialno kot nematerialno škodo in jima krnijo ugled. 

Ne drži, da je Smiljan Mori posrednik.  Prav tako v  Agenciji Mori sploh ne sklepa zavarovanj. Agencija Mori je družba, ki je bila ustanovljena v skladu z zakonom in ima licenco za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ter zanjo delajo zavarovalni zastopniki. Tako kot v vsaki gospodarski družbi tudi pri naši stranki pod določenimi pogoji obstaja možnost pojavljanja določenih napak delavcev  oz. zastopnikov.  Agencija Mori ter Smiljan Mori kot vodja prodajne mreže redno spremljata in nadzorujeta svoje redno oz. pogodbeno zaposlene in sproti ugotavljata eventualne nepravilnosti. V primeru obstoja hujših napak, je posledica za zavarovalnega agenta seveda odpoved pogodbe. V Agenciji Mori je bilo v njenem dosedanjem dolgoletnem poslovanju minimalno število takšnih napak in posledično tudi odpovedi pogodb o sodelovanju, zato tudi očitkov in nezadovoljstva med zaposlenimi ni. Napačna je zato trditev v članku, da gre za plaz očitkov. V oddaji Preverjeno na POP TV je šlo za očitek le ene nekdanje zaposlene (ki ni bila zavarovalna zastopnica) in je bila med vsemi, ki jim je naša stranka pogodbo odpovedala, edina redno zaposlena. Ta delavka je Agencijo Mori zaradi odpovedi pogodbe tožila in 27.9.2017 izgubila tožbo v delovno pravnem sporu tudi na zadnji instanci, na Vrhovnem sodišču. Agencija Mori kot skrben gospodarstvenik seveda odpove pogodbo o sodelovanju vsem, ki kršijo predpise in pogodbena določila, tudi pogodbenim sodelavcem. Ti redki odpuščeni posamezniki zdaj poskušajo očrniti tako Smiljana Morija kot Agencijo Mori. 

Očitki, da v Agenciji Mori ni poštenja in čuta za ljudi, so neutemeljeni. Gre za družbeno odgovorno družbo, ki že vrsto let sponzorira lokalna društva in donira organizacijam. Več kot zgledno skrbi za svoje zaposlene – vsak ima svoj letni izobraževalni budget, letne razvojne razgovore, 3 x na leto svoje zaposlene pelje na t.i. Recharge seminar, svoje zaposlene vodi na izlete, Agencija Mori dela družbi prijazne projekte – vsako leto npr. sodeluje pri obdarovanju otrok iz rejniških družin, se odpravi v dome starostnikov in poskrbi, da se vsakega zavarovanca v tem domu obdaruje itn. Agencija Mori ima tudi zato znak Družini prijazno podjetje. 

Ne drži, da bi bili agenti prepuščeni sami sebi. Agencija vsakemu dodeli svojega mentorja, katerega cilj je, da svojega poslovnega partnerja na kvaliteten način uvede v posel. Ta isti mentor gre z zavarovalnim pomočnikom na sestanke k strankam, Agencija Mori poskrbi tudi za agentovo interno šolanje. Na pripombo nekdanje agentke, da ni dobila obračunov, moramo pojasniti, da to nikakor ne drži. Gospa Rozman je z Agencijo Mori začela sodelovati 5.1.2016 in je vsak mesec na svoj zasebni e-mail prejela obračun in je bila seznanjena s tem, da mora sama dostaviti potrebne podatke za izplačilo. Potrebne podatke nam je prvič poslala 16.9.2016, ko je takoj, še isti dan, na podlagi podjemne pogodbe na svoj trr prejela prva izplačila. Prav tako ne drži, da ji je Agecija Mori šele na podlagi dopisa odvetnice poravnala obveznosti, dopis odvetnice je naša stranka prejela 30.3.2017, njena izplačila pa so se začela z 16.9.2016 in so si potem redno sledila vsak mesec. Z dopisom odvetnice pa je Agencija Mori izvedela oz. odkrila, da je ga. Rozman ponudbe za avtomobilsko zavarovanje oddajala neposredo na zavarovalnico, torej mimo Agencije Mori, zato je povsem razumljivo, zakaj police v sistemu Agencije Mori niso bile zavedene. Tega do takrat naša stranka sploh ni vedela. Šlo je za kršitev pogodbe o sodelovanju med agentko in Agencijo Mori. Gospa Rozman je tudi trdila, da iz pogodbe ne ona ne odvetnica nista znali razbrati, koliko provizije bo prejemala. Ob tem lahko zapišemo le to, da ji je Agencija Mori večkrat pojasnila matematičen izračun za višino provizije,  predali pa so ji tudi provizijske tabele.  

Glede piramidnega sistema moramo pojasniti, da je le ta v Sloveniji v zavarovalništvu prepovedan in ga zato nobena zavarovalno-zastopniška družba ne sme izvajati. Tudi Agencija Mori ga ne. Gre le za večnivojski način izplačevanja provizije, ki je podrobneje razložen v Pogojih za napredovanje sodelavcev in ga je Agencija za zavarovalni nadzor podrobno v postopku nadzora že večkrat preverila in ni našla nobenih nepravilnosti oz. nezakonitosti. 

Glede očitkov, da agenti delajo brez licenc, pojasnjujemo, da to nikakor ne drži. Zahteve Agencije Mori so jasne, da se je pravil treba držati. Če je kdo deloval mimo pravil, je naša stranka ukrepala. Nadzor nad delom agentov je pogost in temeljit. Agent brez licence gre lahko na teren samo s svojim mentorjem, ki ima licenco. To je jasno napisano v vsaki pogodbi o sodelovanju z Agencijo Mori, v nasprotnem primeru se to šteje kot hujša kršitev pogodbe. Prav tako ne drži, da bi moral agent začetnik provizijo razdeliti komurkoli, ker je le ta že definirana v večnivojskem izplačilu provizije. V pogojih za napredovanje sodelavcev Agencija tudi natančno določa višino provizije, ki posamezniku  pripada in je tako njena višina že v naprej določena.

Glede nekdanje (jezne) zaposlene, ki je kljub veljavni polici po njenem mnenju dobila prenizko izplačilo, Agencija Mori pojasnjuje, da je gospa Anita Namestnik žal polico razumela povsem narobe, kar je naša stranka dokazala tudi v sodnem postopku, ki ga je sprožila nekdanja zaposlena in tudi ta spor izgubila. 

Glede preverjanja pogodb zavarovancev na terenu pojasnjujemo, da Agencija Mori nikoli ni nikogar pooblastila, da preveri kakršnekoli pogodbe na terenu. Edino pooblastilo za ugotavljanje veljavnosti in spreminjanje pogodb in za reševanje kakšrnihkoli zapletov imajo v klicno-servisnem centru Agencije Mori, kjer obdelajo večino sprememb na pogodbah z namenom zagotavljanje kvalitete sklenjenih zavarovanj. Sogovornik v oddaji Preverjeno na to temo ni bil nekdanji zaposleni, temeveč nekdanji pogodbeni sodelavec Jožef Kopše, ki mu je zaradi kršitev pogodbe o sodelovanju Agencija Mori le to odpovedala. Njegova izjava, da so agenti dobili nekakšen seznam z namenom, da bi stornirali ali celo kapitalizirali police, ne drži, saj vsak agent do svojega portfelja in do svojih strank lahko dostopa sam. Vsakršno namerno in načrtno oškodovanje zavarovancev je razlog za takojšnjo odpoved pogodbe. In to je bil tudi eden od razlogov, zakaj so osebe, ki so zgodbo predale POP TV, dobile krivdno odpoved pogodbe, saj to sodi med hujše kršitve pogodbe o sodelovanju, katerih posledica je takojšnja odpoved. 

Agencija Mori in Smiljan Mori sta se na prispevek v vašem mediju primorana odzvati, saj njegova vsebina netočno in neresnično povzema dejansko stanje opisanih zgodb. Mnoge trditve v prispevku niso resnične, so v celoti zgrešene in kot take ne ustrezajo dejanskemu stanju, posledično pa je bilo z objavo prispevka nezakonito poseženo v pravice in interese Agencije Mori in Smiljana Morija, njun ugled in dobro ime, zato sta oba upravičena do objave odgovora oziroma popravka. Z objavo popravka oziroma prikaza drugih in nasprotnih dejstev bo nenazadnje ustrezno varovan tudi interes javnosti po uravnoteženi, celoviti in objektivni informiranosti. Kot veste, je pravica do popravka primarno namenjena varstvu zasebnega interesa prizadetega oziroma prizadetih posameznikov ali pravnih oseb, ki lahko v odgovoru na objavljeno obvestilo zatrjujejo netočno oziroma nepopolno prikazovanje dejstev in ščitijo svoje osebnostne pravice (čast, dobro ime, ugled, zasebnost ali dostojanstvo). 

Na neresnico se naša stranka odziva v zakonitem roku in v skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih zato zahtevamo, da objavite spodnji prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev: 

»Odgovor na članek novinarja Mo.S.: Kaj se dogaja s Smiljanom Morijem? Bivši zaposleni imajo hude očitke. 

11.10.2017 ste na http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kaj-se-dogaja-s-smiljanom-morijem-bivsi-zaposleni-imajo-hude-ocitke objavili članek z naslovom Kaj se dogaja s Smiljanom Morijem? Bivši zaposleni imajo hude očitke. V njem ste o Agenciji Mori in Smiljanu Moriju zapisali, da dobro služi tudi posrednik za sklepanje zavarovalnih polic, da se je Agencija Mori znašla pod plazom očitkov nekdanjih zaposlenih, ki pričajo o grožnjah, sistemskih nepravilnostih in prevarah. Nadalje ste v vašem članku zapisali, da so agenti prepuščeni sami sebi, da obračunov za opravljeno delo ena delavka ni dobila več mesecev, da se v Agenciji Mori posel odvija na podlagi piramidnih shem, da agenti delajo brez licenc. V članku novinar omenja tudi primer, ko je nekdanja zaposlena trdila, da je kljub veljavni polici ob poplavah ostala brez vsega in da ji je Agencija Mori ponudila zgolj nizko odškodnino, članek pa novinar zaključi z izjavo enega od zavarovancev, ki je opozoril, da naj bi agentka Agencije Mori hotela priti k njemu na dom, češ da so jo pooblastili, naj preveri pogodbe, ker da so v njej napake. Ko je zavarovanec to preveril pri svoji zavarovalnici, o kakšnem pooblastilu niso vedeli nič. 

 

Te navedbe niso resnične in so plod jeze nekdanjih sodelavcev, ki so zaradi napak pri delu morali oditi iz Agencije Mori. Kakovosten notranji nadzor namreč zazna eventualne kršitve, a teh je dosedanjem dolgoletnem poslovanju v Agenciji Mori malo, zato nikakor ne drži, da gre za plaz kakršnihkoli očitkov. V oddaji Preverjeno na POP TV je šlo za očitek le ene nekdanje redno zaposlene in dveh pogodbenih sodelavcev. Redno zaposlena delavka je Agencijo Mori zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožila in 27.9.2017 izgubila tožbo v delovno pravnem sporu tudi na zadnji instanci, na Vrhovnem sodišču. 

Ne drži, da je Smiljan Mori posrednik in tudi v Agenciji Mori sploh ne sklepa zavarovanj. 

Ne drži, da naj bi bili agenti prepuščeni sami sebi. Agencija vsakemu dodeli svojega mentorja, ki gre z zavarovalnim pomočnikom na sestanke k strankam. 

Na pripombo nekdanje agentke, da ni dobila obračunov, moramo pojasniti, da to nikakor ne drži. Gospa Rozman je z Agencijo Mori začela sodelovati 5.1.2016 in je vsak mesec na svoj zasebni e-mail prejela obračun in je bila seznanjena s tem, da mora sama dostaviti potrebne podatke za izplačilo. Potrebne podatke nam je prvič poslala 16.9.2016, ko je takoj, še isti dan, na podlagi podjemne pogodbe na svoj trr prejela prva izplačila. Prav tako ne drži, da ji je Agecija Mori šele na podlagi dopisa odvetnice poravnala obveznosti, dopis odvetnice je naša stranka prejela 30.3.2017, njena izplačila pa so se začela z 16.9.2016 in so si potem redno sledila vsak mesec. Z dopisom odvetnice pa je Agencija Mori izvedela oz. odkrila, da je ga. Rozman ponudbe za avtomobilsko zavarovanje oddajala neposredo na zavarovalnico, torej mimo Agencije Mori, zato je povsem razumljivo, zakaj police v sistemu Agencije Mori niso bile zavedene. Tega do takrat naša stranka sploh ni vedela. Šlo je za kršitev pogodbe o sodelovanju med agentko in Agencijo Mori. 

Glede piramidnega sistema moramo pojasniti, da je le ta v Sloveniji v zavarovalništvu prepovedan in ga zato nobena zavarovalnica ne sme izvajati. Tudi Agencija Mori ga ne. Gre le za večnivojski način izplačevanja provizije, ki je podrobneje razložen v Pogojih za napredovanje sodelavcev in ga je Agencija za zavarovalni nadzor podrobno v postopku nadzora že večkrat preverila in ni našla nobenih nepravilnosti oz. nezakonitosti. 

Glede očitkov, da agenti delajo brez licenc, pojasnjujemo, da to nikakor ne drži. Zahteve Agencije Mori so jasne, da se je vsega zapisanega in dogovorjenega v pogodbah in pravnih aktih treba držati. V primeru eventualnega nespoštovanja navedenega, je Agencija tudi ustrezno ukrepala. Agent brez licence gre lahko na teren samo s svojim mentorjem, ki ima licenco. To je jasno napisano v vsaki pogodbi o sodelovanju z Agencijo Mori, v nasprotnem primeru se to šteje kot hujša kršitev pogodbe. 

Glede nekdanje zaposlene, ki je kljub veljavni polici po njenem mnenju dobila prenizko izplačilo, Agencija Mori pojasnjuje, da je gospa Anita Namestnik žal polico razumela povsem narobe, kar je naša stranka dokazala tudi v sodnem postopku, ki ga je sprožila nekdanja zaposlena in tudi ta spor izgubila. 

Glede preverjanja pogodb zavarovancev na terenu pojasnjujemo, da Agencija Mori nikoli ni nikogar pooblastila, da preveri kakršnekoli pogodbe na terenu. Edino pooblastilo za ugotavljanje veljavnosti in spreminjanje pogodb in za reševanje kakšrnihkoli zapletov imajo v klicno-servisnem centru Agencije Mori. Vsakršno namerno in načrtno oškodovanje zavarovancev je razlog za takojšnjo odpoved pogodbe. In to je bil tudi eden od razlogov, zakaj so osebe, ki so zgodbo predale POP TV, dobile krivdno odpoved pogodbe, saj to sodi med hujše kršitve pogodbe o sodelovanju, katerih posledica je takojšnja odpoved. 

Agencija Mori in Smiljan Mori

zanju po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.« 

Prosim vas, da v skladu z ZMed prikaz nasprotnih dejstev objavite v zakonsko določenem ustreznem obsegu in rubriki. 

Agencija Mori in Smiljan Mori

zanju po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.«